Koen Wouters LANDMETERS

Landmeetkantoor in hartje Lille

Landmeter-Studiebureel

Wij zijn een landmeetkantoor waar kwaliteit, stiptheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel wordt gedragen. Wij voeren taken uit voor openbare diensten, privatieve personen, aannemers, architecten, notariskantoren, vastgoedmakelaars, projectontwikkelaars, en zo meer. We proberen steeds onze cliënten zo goed mogelijk tegemoet te komen en ons aan te passen aan elke situatie. Elk dossier is anders, elke opdracht geeft ons nieuwe inzichten, opportuniteiten om onze expertise op los te laten. We streven naar een correcte, efficiënte en nauwkeurige aanpak waarbij we ons zo flexibel mogelijk opstellen en de nodige discretie garanderen.

studiebureel
meetapparatuur

3 gespecialiseerde landmeters en 1 ingenieur

We zijn dan ook een team van drie gespecialiseerde landmeters, gevestigd in een nieuwe accommodatie in hartje Lille.

Door de veelzijdigheid van de landmeters binnen het kantoor, beschikken wij over een deskundigheid om verschillende diensten te verlenen. Zo zorgen wij voor allerhande landmeetkundige activiteiten: opmeten van een bestaande toestand van een terrein, afpalingen, uitzetwerken, plaatsbeschrijvingen, (VLABEL) schattingen, volumemetingen, architecturale metingen, verkavelingen, stedenbouwkundige attesten, muurovernames, zettingsmetingen en zo meer.

Voor al deze opmetingen en diensten maken wij gebruik van modern en kwalitatief meetapparatuur. Dit met het oog op een efficiënte afhandeling van de dossiers. Daarnaast zijn wij ook een studiebureau met een ingenieur in ons team. Hij verzorgt de wegenis- en rioleringsdossiers die wij als studiebureau volledig voor u uitwerken. Vanaf de eerste ontwerpschets tot de besprekingen met de overheid en de nutsmaatschappijen. Wij zorgen voor de vergunningen, opmaak van de bestekken, raming van de kosten, werfverslagen tot en met de werfoplevering en de opmaak van de as-builtplannen.

DIENSTEN

Wat houden onze diensten nu allemaal in?

Klik op de + bij juiste dienst voor meer info.

Bij de verkoop van een perceel maken wij een opmetingsplan op zodoende dat de kopers weten ‘wat’ ze kopen. Zo krijgen ze zekerheid van de grootte van het perceel maar ook of er erfdienstbaarheden aanwezig zijn en wat de stedenbouwkundige bestemming is van het perceel.

Gaat u een gebouw verhuren of verkopen? Gaan er wegen- en/of bouwwerken plaatsvinden in de buurt?

Bij ons kunt u terecht voor een plaatsbeschrijving van uw goed. Wij stellen een deskundig en gedetailleerd verslag op aangevuld met een uitgebreide fotoreportage dat ondertekend wordt door elke betrokken partij.

Doordat wij beëdigd landmeter zijn is het niet nodig dat het plaatsbezoek dient uitgevoerd te worden in aanwezigheid van alle partijen.

Plaatsbeschrijving bij in- en uittrede huur = locatieve plaatsbeschrijving

Dit is een verplicht aspect binnen de verhuur waarbij er een verslag wordt opgesteld met de volledige beschrijving van het pand. Zo is het mogelijk om bij de uittrede van de huur de toestand van het pand te vergelijken met de toestand van het pand bij intrede van de huur.

Het is dus zowel in de verhuurder als de huurder zijn voordeel dat er een locatieve plaatsbeschrijving opgesteld wordt. 

Plaatsbeschrijving voor en na de uitvoering van werken = Constructieve plaatsbeschrijving

Ook hier wordt er een verslag opgesteld aangevuld met foto’s waarbij er dieper wordt ingegaan op de reeds bestaande fouten en gebreken zoals scheuren, barsten, uit het lood staande muren, verzakkingen, … . Zo kan er op het einde van de werkzaamheden nagegaan worden of de werken schade hebben berokkend.

Het is dus in elke partij hun voordeel dat een constructieve plaatsbeschrijving opgesteld wordt zodat bij een conflict iedere partij hierop kan terugvallen.

Voor een correcte en objectieve waardebepaling van uw woning, grond, appartement, … kunt u bij ons terecht.

Wij maken een deskundig en gedetailleerd schattingsverslag waarin we met verschillende factoren rekening houden voor de waardebepaling. Zo baseren wij de waarde ook steeds op vergelijkingspunten van gelijkaardige onroerende goederen.

Naast de particuliere schatting, bij scheiding, bankschatting zijn wij ook gespecialiseerd in de Vlabel schatting.

Een Vlabel schatting dient in principe binnen de 4 maanden uitgevoerd te worden na het overlijden van een persoon met eigendommen in Vlaanderen.  De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) berekend de erfbelasting die verschuldigd is aan de hand van de waarde van de eigendommen.

Het is belangrijk dat de waarde correct bepaald wordt. Indien er een te lage waarde bepaald wordt riskeert u een boete.

Als de bepaalde waarde te hoog is betaalt u teveel belasting en kan u het teveel niet recupereren als de eigendom uiteindelijk aan een lagere prijs verkocht wordt. Volgt u de procedure met de Vlabel schatting, dan zal de overheid de geschatte waarde niet betwisten.

Binnen de huidige regelgeving, gewestplannen, bijzondere plannen van aanleg (BPA), ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), woonvisieplannen en zo meer is het niet gemakkelijk om de toekomst van uw eigendom terug te vinden.

Onze deur staat altijd open voor vrijblijvend advies waarbij wij u steeds willen verder helpen met alles wat uw onroerend goed betreft.

Wij worden door verschillende klanten ingeschakeld voor de opmeting van de bestaande toestand van percelen. Wij leveren juridisch correcte en uiterst nauwkeurige opmetingsplannen af. 

Naast het opmeten is het juridische grensonderzoek een belangrijk onderdeel om tot een correcte grensbepaling te komen.

Het opzoekwerk vraagt enige tijd omdat hiervoor een heel aantal opzoekingen dienen te worden gedaan. Deze opzoekingen gebeuren bij de databank van de afbakeningsplannen, de gemeente, notarissen, het hypotheekkantoor en het registratiekantoor. De opzoekingen zijn oa: eigendomstitels, rooilijnplannen, vonnissen, oudere meetplannen,… Wanneer die informatie binnen is kunnen de perceelsgrenzen vastgelegd worden. Van zodra de grenzen vastliggen kan er een nieuw opmetingsplan opgemaakt worden dat desgevallend deel kan uitmaken van een notariële akte. Indien de klant het wenst, kunnen hierna de grenspunten worden gematerialiseerd om de perceelsgrenzen visueel zichtbaar te maken.

De kostprijs is afhankelijk van de soort opdracht en de moeilijkheid van de uitvoering.

Als u een grond koopt waarop u wil bouwen is het van cruciaal belang dat de architect kan tekenen op een ondergrond waarbij de juiste grenzen zijn bepaald. Hierdoor komt u niet voor onaangename verassingen te staan bij de uitvoer van uw plannen.

Indien er een onduidelijke grens is tussen één of meerdere percelen en ook het opzoekwerk geen soelaas brengt kan er een proces-verbaal van afpaling opgemaakt worden. Hierbij wordt er tussen de eigenaars van de aangrenzende percelen een akkoord gemaakt waar de grens komt te liggen.

Alle betrokken partijen dienen dit plan te ondertekenen en nadien wordt dit plan dan neergelegd bij het registratiekantoor. De grenzen kunnen vanaf dan niet meer betwist worden.

Bij de opsplitsing van een perceel bijvoorbeeld bij verkoop van een deel het perceel, de verdeling van een perceel, recht van opstal, … dient er een nieuw kadasternummer aangevraagd te worden.

Bij de prekadastratie gaat het kadaster de nieuwe perceelnummer(s) reserveren. Wanneer de akte wordt verleden gaan de nieuwe kadastrale perceelnummer(s) gehanteerd worden en vervallen de oude kadastrale perceelnummer(s).

Een splitsing van een gebouw kan voorkomen wanneer er uit een bestaand appartementsgebouw een appartement verkocht wordt, waarbij het appartement nog niet over een eigen kadastrale nummer beschikt. Hiervoor dient een splitsingsplan opgemaakt te worden alsook de berekening van de privatieve en gezamenlijke oppervlaktes.

Ook dit plan dient geprekadastreerd te worden.

Met andere woorden: wij leveren de nodige gegevens aan zodat de notaris de basisakte kan opstellen.

Informatie over de mogelijkheden van uw perceel kan u terugvinden in een stedenbouwkundig attest. Dit is een attest. Het zal u vertellen of er kan gebouwd worden op het perceel, welk soort woning er mag staan, hoe groot je kan of mag bouwen,… 

Wel opletten dat je het stedenbouwkundig attest niet gaat verwarren met een stedenbouwkundige vergunning of een bouwvergunning want dat is nog iets anders. Het stedenbouwkundig attest ga je aanvragen vóór de stedenbouwkundige vergunning. Dit is vooral handig wanneer je je perceel wil verkopen omdat dit voor potentiële kopers van groot belang is. Let wel, een stedenbouwkundig attest heeft een geldigheidsduur van 2 jaar. Na deze datum moet dit attest dus opnieuw aangevraagd worden.

Een perceel grond verkavelen betekent dat er een stuk grond verdeeld wordt in twee of meerdere percelen en wordt er het woord bouwgrond op deze percelen geplakt.

Sinds 1 januari 2018 is de benaming verkavelingsvergunning vervangen door omgevingsvergunning. Na de opmeting en grensbepaling stellen wij een dossier op dat ingediend wordt op het omgevingsloket.

Het is dan aan het college van burgemeester en schepenen om binnen een bepaalde termijn hun beslissing te kennen te geven.  Na de goedkeuring van de gemeente wordt er een verkavelingsvergunning afgeleverd. Deze vergunning geeft zekerheid omtrent bouwmogelijkheden op het perceel.

Aan een bestaande verkaveling kunnen ook wijzigingen aangebracht worden. Dan spreekt men van een bijstelling van een verkaveling.

Het ontwerp van wegen en rioleringen is een complexe materie. Naast het ontwerpen en dimensionering van de wegen en riolering maken wij ook een dossier aan met o.a. inplantingsplannen, dwars- en lengteprofielen, meetstaat, bestek en as-builtplan.

Een scheimuur is per definitie een muur die de grens is tussen twee eigendommen. Als je tegen een reeds bestaande muur gaat bouwen en deze muur, of een deel ervan, gaat gebruiken moet er een muurovername plaatsvinden.

Bij een muurovername wordt er een waardebepaling opgemaakt samen met een plan en een juridisch document waarmee de mede-eigendom kan worden aangetoond. Wij zorgen voor de volledige opmaak van een dergelijk dossier.

Meer en meer aannemers doen beroep op landmeters voor de maatvoering op de werf.  Ze doen beroep op ons voor het uitzetten van de bouwput, assen, kolommen, liftkokers, … . Zo kan de aannemer gerust zijn dat het complete gebouw juist staat.

Wat kost dit alles?

U kan steeds vrijblijvend de info bezorgen waarover u beschikt en een afspraak maken waarbij u uw vragen en wensen kan uiteenzetten. Dit kan zowel op kantoor als ter plaatse zodat we ons een goed beeld kunnen vormen van de door ons uit te voeren taak. Indien gewenst kunnen wij u vrijblijvend een correcte offerte bezorgen.

kantoor meting
meting landmeter
plan meting landmeter
auto's landmeter wouters

TEAM

koen portret

Koen Wouters

Landmeter-Expert
LAN 040327

kurt portret

Kurt Marckx

landmeter-Expert
LAN 040781

Philip Van den Broeck

Philip Van den Broeck

Landmeter-Expert
LAN 211903

Vacature

Uw Naam

Administratief bediende

Jinthe van Herck

Uw naam

Administratief bediende

Koen Wouters Landmeters

Houder archief Eddy Claessen – Antwerpen-Berchem

Houder archief Kurt Marckx –  Rumst

VACATURE

Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf. Op dit moment hebben we geen vacatures openstaan.

Echter, staan we altijd open voor vrije sollicitaties. Als u denkt dat uw vaardigheden en ervaring van toegevoegde waarde kunnen zijn voor ons team, nodigen we u van harte uit om een open sollicitatie te sturen (hieronder bij contact). We zullen uw sollicitatie zorgvuldig bekijken en contact met u opnemen als er mogelijkheden zijn die aansluiten bij uw profiel.

Koen Wouters LANDMETERS 

CONTACT

Adres kantoor LILLE

Poederleese weg 22
2275 LILLE

Openingsuren

MA - VRIJ: 8u00 tem 18u00
+ op afspraak na kantooruren

ZAT - ZON : Gesloten

Contact
Adres kantoor RUMST

Lage Vosbergstraat 58b
2840 RUMST

Openingsuren

Op afspraak

Contact
Scroll naar boven

Deze website maakt gebruik van cookies om je een betere service te kunnen verzekeren. Door verder te gaan op deze site, ga je akkoord met dit gebruik.